معرفی اعضای هیات مدیره شرکت

رئیس هیات مدیره شرکت کوه سفید سمنان

نام و نام خانوادگی: سرکارخانم هاییده محمودی

 

مدرک تحصیلی: 

تلفن مستقيم:  33608454 -023

دورنگار:  -023

تلفن همراه: 

پست الکترونیکی: Mahmoudi [at] kss.co.ir

عضو هیات مدیره شرکت کوه سفید سمنان

نام و نام خانوادگی: جناب آقای یوسفعلی خطیبی

 

مدرک تحصیلی: 

تلفن مستقيم:  33608454 -023

دورنگار:  -023

تلفن همراه: 

پست الکترونیکی: Khatibi [at] kss.co.ir

نایب رییس هیات مدیره شرکت کوه سفید سمنان

نام و نام خانوادگی: جناب آقای فرود محمودی

 

مدرک تحصیلی: 

تلفن مستقيم:  33608454 -023

دورنگار:  -023

تلفن همراه: 

پست الکترونیکی: F.Mahmoudi [at] kss.co.ir

 
   
 
 
 
 
 

نظرات توییتر

 هانیه : سایت بسیار جالبی دارید    images

 

    امین : لطفا مقاله های بیشتری درباره گچ بگذارید    images223

 

   نوید : لطفا اطلاعات درباره سمنان را افزایش دهید    images22

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما