فهرست عضویت شرکت کوه سفید سمنان در انجمن، کانون و کمیته ها

شرکت گچ کوه سفید سمنان

شرکت کوه سفید سمنان در انجمن ها، اتحادیه و کمیته های زیر به عنوان عضو فعال پذیرفته شده است.

1

عضو انجمن صنایع و معادن گچ کشور

2

عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی استان

3

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان

4

عضو خانه صنعت و معدن استان

5

عضو انجمن تخصصی صنایع کانی غیر فلزی

6

عضو انجمن مدیران صنایع سمنان

7

عضو هیات مدیره شرکت نمایشگاههای صنعتی و معدنی استان

8

نماینده کارفرمایان در هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

9

عضو کمیته ارزیابی طرح های صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان

10

عضو کانون دانش گچ و نمک کشور مستقر در دانشگاه سمنان

نظرات توییتر

 هانیه : سایت بسیار جالبی دارید    images

 

    امین : لطفا مقاله های بیشتری درباره گچ بگذارید    images223

 

   نوید : لطفا اطلاعات درباره سمنان را افزایش دهید    images22

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما